Walne Zgromadzenie 2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „ŻBIKOWSKA” w Piastowie informuje, że w dniu 06.06.2024r. o godz. 18.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Proponowany porządek obrad podano w poniższym załączniku.