O nas

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana w Piastowie

ul Żbikowska 30

05-820 Piastów

Tel:    +48 227237058
e-mail: spoldzielnia@zbikowska.waw.pl

NIP: 5342241086
REGON: 015583719
KRS 0000176330

Rachunek bankowy
Pekao S.A. Oddział w Piastowie, ul. Dworcowa 1
20 1240 6407 1111 0000 5098 1450