Walne Zgromadzenie 2024

W dniu 06.06.2024r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Z 238 uprawnionych w Zebraniu wzięło udział 12 osób. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Zarządu i Sprawozdanie finansowe za rok 2023 zostały zatwierdzone. Dokonano wyboru nowej Komisji Rewizyjnej na VIII kadencję. Zatwierdzono Plan gospodarczy na rok 2024 i założenia do planu na rok 2025. W dniu 18.06.2024r. dokonano zgłoszenia nowego składu Komisji Rewizyjnej oraz zamieszczono dokumenty finansowe w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dokumenty znajdują się w zakładce Walne Zgromadzenie 2024.

Walne Zgromadzenie 2024

W dniu 06.06.2024r. o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „ŻBIKOWSKA” w Piastowie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków. Proponowany porządek obrad oraz dokumenty, które będą omawiane na zebraniu opublikowano w zakładce Walne Zgromadzenie 2024

Walne Zgromadzenie 2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „ŻBIKOWSKA” w Piastowie informuje, że w dniu 06.06.2024r. o godz. 18.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Proponowany porządek obrad podano w poniższym załączniku.

BRAMA

Zostały zmienione godziny otwarcia bramy głównej:

Poniedziałek – piątek 5.15 – 20.30

Sobota 5.15 – 16.30

Niedziela – brama pozostaje zamknięta.