Informacja o Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15.06.2023r.

W dniu 15.06.2023r. w siedzibie Spółdzielni odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. W zebraniu wzięło udział 10-ciu z 236 uprawnionych. Dokumentacja w zakładce „Walne Zgromadzenie 2023″