Walne Zgromadzenie 2024

W dniu 06.06.2024r. o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „ŻBIKOWSKA” w Piastowie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków. Proponowany porządek obrad oraz dokumenty, które będą omawiane na zebraniu opublikowano w zakładce Walne Zgromadzenie 2024

Walne Zgromadzenie 2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „ŻBIKOWSKA” w Piastowie informuje, że w dniu 06.06.2024r. o godz. 18.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Proponowany porządek obrad podano w poniższym załączniku.