Walne Zgromadzenie 2024

W dniu 06.06.2024r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Z 238 uprawnionych w Zebraniu wzięło udział 12 osób. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Zarządu i Sprawozdanie finansowe za rok 2023 zostały zatwierdzone. Dokonano wyboru nowej Komisji Rewizyjnej na VIII kadencję. Zatwierdzono Plan gospodarczy na rok 2024 i założenia do planu na rok 2025. W dniu 18.06.2024r. dokonano zgłoszenia nowego składu Komisji Rewizyjnej oraz zamieszczono dokumenty finansowe w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dokumenty znajdują się w zakładce Walne Zgromadzenie 2024.