Regulaminy Spółdzielni Żbikowska

Regulamin Zarządu 2019

Regulamin Komisji Rewizyjnej 2018

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia 2018

Regulamin Gospodarki zasobami lokalowymi 2019

Regulamin zlecania robót 2019

Regulamin korzystania z wejść i wjazdów

Regulamin korzystania z parkingu 2018

Regulamin Porządku domowego 2018

Polityka bezpieczeństwa 2018

Regulamin telewizji przemysłowej

Regulamin planów remontów 2018

Regulamin udostępniania dokumentów 2018