Walne Zgromadzenie 2019

01. Protokół z Walnego Zgromadzenia 06.06.2019

02. Uchwała nr 1 w spr wniosków z lustracji 2019

03. Uchwała nr 2 w spr. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018

04. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018r

05. Uchwała nr 3 w spr. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018

06. Sprawozdanie Zarzadu 2018r.

07. Uchwała nr 4 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

08. Bilans za rok 2018

09. Rachunek zysków i strat 2018

10. Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2018

11. Uchwała nr 5 w spr. udzielenia absolutorium prezesowi zarządu

12. Uchwała nr 6 w spr. udzielenia absolutorium członkowi zarządu1

13. Uchwała nr 7 w spr. udzielenia absolutorium członkowi zarządu

14. Uchwała nr 8 w spr. spoobu pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami

15. Uchwała nr 9 w spr. oznaczenia najwyższej sumy zobowiazań w roku 2019

16. Uchwała nr 10 w sprawie zatwierdzenia Planu gospodarczego na rok 2019

17. Plan Gospodarczy na rok 2019