W dniu 09.06.2022r. 18.00 w siedzibie Spółdzielni odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Z 239 uprawnionych w zebraniu wzięło udział 13 osób. Dokumentacja w zakładce „Walne Zgromadzenie 2022”