Walne Zgromadzenie 2017

W dniu 08.06.2017r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Żbikowskiej 30 w Piastowie, odbyłoię Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „ŻBIKOWSKA” w Piastowie.

01. Protokół WZ 2017

02. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016

03. Uchwała WZ nr 1 w spr zatw sprawozd KR

04. Sprawozdanie Zarządu za rok 2016

05. Uchwała WZ nr 2 w spr zatw sprawozd Zarządu

06. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r

07. Rachunek zysków i strat za rok 2016

08. Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2016

09. Uchwała WZ nr 3 w spr zatw sprawozd finans

10. Uchwała WZ nr 4 w spr absolut dla prezesa Zarz

11. Uchwała WZ nr 5 w spr absolut dla Członka Zarz

12. Uchwała WZ nr 6 w spr wykorzyst nadw przych nad kosztami

13. Uchwała WZ nr 7 w spr najwyższej sumy zobow

14. uchwała WZ nr 8 w spr zatw planu gosp

15. Plan gospodarczy na rok 2017