W dniu 07.06.2018r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Żbikowskiej 30 w Piastowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Dokumentacja dotycząca zebrania znajduje się w zakładce „Walne Zgromadzenie 2018”.