W dniu 08.06.2017r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Żbikowskiej 30 w Piastowie odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej „Żbikowska” w Piastowie.

Dokumentacja Walnego Zgromadzenia wraz z podjętymi uchwałami została zamieszczona na niniejszej stronie w zakładce Walne Zgromadzenie 2017.

Informujemy, że na 172 uprawnionych, w zebraniu uczestniczyło 12 Członków Spółdzielni.