W dniu 11.06.2015r. o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Dokumentacja dotycząca Zebrania została wyłożona w okresie od 28.05.2015r. do 11.06.2015r w formie papierowej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „ŻBIKOWSKA” w Piastowie i w formie elektronicznej na niniejszej stronie.

Dokumentacja po zebraniu została zamieszczona w zakładce „Walne Zgromadzenie 2015”.