W dniu 12.06.2014r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Żbikowskiej 30 w Piastowie, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków – dokumentacja w zakładce „Walne Zgromadzenie 2014”