W dniu 20.06.2013r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków – dokumentacja w zakładce „Walne Zgromadzenie 2013”