W dniu 12.06.2012r. odbyło się walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni – dokumentacja w zakładce -Walne Zgromadzenie 2012.