W dniu 09.06.2011r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków – dokumentacja w zakładce „Walne Zgromadzenie 2011